TWOWAY > Welkom

Welkom

TWOWAY is een onderwijsadviesbureau dat op basis van samenhang en partnerschap wil werken.
Samenhang komt naar voren in de zeshoek structuur van logo, waarin tot uitdrukking komt dat een eenvoudige, duidelijke structuur in samenhang een sterk geheel vormt. Tegelijkertijd drukt deze structuur uit dat een systeem opgebouwd is uit elementen die ieder afzonderlijk kunnen bijdragen aan datgene wat centraal staat. 

Partnerschap komt naar voren in de naam TWOWAY die aangeeft dat onderwijsondersteuning en onderwijsadvies geen eenrichtingsverkeer is maar onderling samenhangende activiteiten die als uiteindelijk doel hebben het verbeteren van ons onderwijs.

Onderwijsadvies

In de begeleiding van scholen, leerlingen en volwassenen staat het systeemdenken voorop. Binnen systeemdenken wordt gezocht naar de onderlinge samenhang en beïnvloeding van factoren die een rol spelen. 

Aan scholen wordt consultatie, onderwijsadvies en coaching geboden die een veelheid van gebieden kan omvatten.
Het onderwijs heeft vragen, die met maatwerk en concrete resultaten beantwoord worden.
De vraag van school (of ouder) ligt altijd aan de basis van de actie die ondernomen wordt.

Onderzoek

Psychologisch onderzoek is een specifiek werkgebied dat in hoofdzaak aansluit en ondersteunend werkt bij de vragen die uit de dagelijkse onderwijspraktijk naar voren komen (ze zijn een onderdeel van het systeem). Dit neemt niet weg dat ouders en scholen (zowel basis- als voortgezet onderwijs) terecht kunnen met op zichzelf staande specifieke onderzoeksvragen. 

Onderzoeksvragen kunnen gericht zijn op een diversiteit van gebieden; denk aan onderzoek naar intelligentie, hoogbegaafdheid, meerbegaafdheid, dyslexie, rekenproblemen (dyscalculie), concentratie, persoonlijkheid, NLD, PDD-NOS et cetera. Meer informatie over onderzoek vindt u via de linker kolom op deze pagina.

Heeft u vragen, kijk dan gerust eens verder in de thema's in de linkerkolom, waar u nader geinformeerd wordt.
Mocht u specifieke vragen hebben, stuur dan een mail of neem contact op.

Folder