Welkom

TWOWAY structuur

“Onderwijsadviesbureau TWOWAY: ruim 25 jaar ervaring met leerlingenzorg, psychologische tests en onderzoeken, diagnosestelling en behandeling”

Onderwijsadviesbureau TWOWAY is gevestigd in Heerlen, en is gespecialiseerd in dyslexie- en hoogbegaafdheidsonderzoek, evenals onderwijsadvies.

GZ-psycholoog en eigenaar Bert Russ  handelt vanuit een systemische gedachte.
“Geen éénrichtingsverkeer, maar oog hebben voor de onderlinge samenhang en wisselwerking van systemen, zoals bijvoorbeeld een klas, of gezin. Ik ben altijd gericht op de groei van alle betrokkenen.” TWOWAY helpt u graag met:

Psychologisch onderzoek en tests

  • Intelligentie

- Niveaubepaling
- Hoogbegaafdheid
- Second opinion na een CITO toets
- Second opinion richting schoolkeuze
- Toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs.

  • Specifieke gedrags- of emotionele problematiek (sociaal-emotioneel en persoonlijkheidsonderzoek)

  • Leerstoornissen

Dyslexie onderzoek en -behandeling

TWOWAY heeft specifieke kennis en kunde in huis aangaande reken, lees- en spellingsproblemen. Wij voeren dyslexie tests en dyscalculie tests uit, evenals het vertalen van de dyslexie test naar de behandeling van dyslexie.

Onderwijsadvies

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die in grote mate hun verdere ontwikkeling en keuzes bepalen. Het onderwijsklimaat is dus van wezenlijk belang. TWOWAY adviseert scholen op maat, waarbij er met de betrokkenen gekeken wordt naar de specifieke vragen; integraal en op maat. Instructievaardigheden, klassenmanagement en een passend pedagogisch klimaat in de klas zijn voorbeelden van veelvoorkomende thema’s.

Coaching en begeleiding

Onderzoek, begeleiding en coaching is tevens mogelijk binnen de schoolse omgeving.

Folder