Leerlingenzorg

Leerlingen

TWOWAY ondersteunt scholen voor basisonderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs in het inrichten van optimale zorg voor de leerlingen. Leerlingenzorg is een essentieel aspect van het schoolsysteem omdat het de basis vormt voor de ontwikkeling van leerlingen ten aanzien van de schoolse vakken en ook ten aanzien van het sociaal-emotionele welzijn.

Uitgangspunt van de advisering in het kader van leerlingenzorg is de vraag van de individuele leerkracht als onderdeel van de school als geheel systeem. Op basis van de vraag van de leerkracht wordt de advisering en de begeleiding ingericht. Het handelen van de leerkracht is de basis en is de belangrijkste factor in het optimaliseren van de onderwijsleersituatie voor de individuele leerling, maar ook voor een groep leerlingen en natuurlijk ook de hele klas. Leerlingenzorg ondersteunt de ontwikkeling van de leerkracht in het geheel van ontwikkelingen die deze als persoon kan doormaken. Dat kan betekenen dat er ondersteuning en advies geboden wordt gericht op het handelen in de klas (al dan niet gericht op de individuele leerling). Het kan echter ook betekenen dat de leerkracht gecoached wordt ten aanzien van zijn functioneren als professional.

Onderwijsbegeleiding

Onderwijsbegeleiding is een geheel van activiteiten gericht op groei van scholen en de personen die daar als professional werkzaam zijn. Leerlingenzorg is hier een onderdeel van en hangt sterk samen met andere onderwerpen van schoolbegeleiding.

CLB

Om de leerlingenzorg systematisch in te richten wordt het principe van CLB (Consultatieve LeerlingBegeleiding) gehanteerd. Het doorlopen van een vaststaand stappenplan betekent dat de aandacht optimaal wordt gericht op de vraag van de leerkracht.