NIO toets als second opinion van CITO eindtoets

12-03-2012

Ouders en/of scholen kunnen vanaf januari 2012 weer de NIO-toets aanvragen als onderzoeksmiddel (intelligentiemeting) naast de inschatting van de CITO-eind toets. Leerlingen presteren op de CITO-eindtoets vaak anders dan de school in de leerjaren ervoor van de leerling gewend is. Een aanvullende toets kan dan meer zekerheid verschaffen over de vervolgkeuze in het voortgezet onderwijs.

Ga terug