TWOWAY Dyslexie / Dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie

TWOWAY verricht onderzoek naar specifieke leerstoornissen.

Dyslexieonderzoek en dyslexiebehandeling

Het onderzoek naar dyslexie wordt door TWOWAY al vele jaren verricht waardoor er enerzijds veel ervaring is met het verrichten van de onderzoeken die nodig zijn (met de daarbij behorende begeleiding) en anderzijds aangesloten wordt bij de geldende regelgeving.

Onder verantwoordelijkheid van de GZ-psycholoog (Drs. A.G.A. Russ) wordt dyslexieonderzoek en de behandeling van dyslexie binnen de gemeentelijke (Jeugdwet) regeling verricht. Daarbij wordt aangesloten bij de op het moment geldende bepalingen.

Dyslexie kan worden onderzocht bij kinderen, adolescenten en volwassenen.

Onderzoek naar rekenproblemen en dyscalculie

Overeenkomstig met de aanpak van dyslexie wordt ook onderzoek naar specifieke rekenproblemen of rekenstoornissen (dyscalculie) verricht. Daarbij wordt de aanpak gehanteerd die ook bij dyslexie leidt tot een eventuele diagnose. Dyscalculie kan worden vastgesteld als aan de voorwaarden van achterstand en hardnekkigheid of begeleidingsresistentie voldaan wordt.

Ook het onderzoek naar dyscalculie kan verricht worden bij kinderen, jong-volwassenen en volwassenen.

Links over dyslexie