Welkom

TWOWAY structuur

“TWOWAY: ruim 30 jaar ervaring met leerlingenzorg, psychologische tests en onderzoeken, diagnosestelling en behandeling”

Onderwijsadviesbureau TWOWAY is gevestigd in Heerlen, en is gespecialiseerd in dyslexie-, dyscalculie- en hoogbegaafdheidsonderzoek. Daarnaast wordt binnen het protocol dyslexie ook behandeling van de lees- en spellingproblemen uitgevoerd.

TWOWAY beschikt over een contract met de 16 gemeentes in Zuid-Limburg en kan derhalve zorg bieden welke binnen de regelgeving van de jeugdwet vergoed wordt.

Daarnaast is er een contract met JenS (gemeente Heerlen, Landgraaf en Voerendaal) voor dyslexie-diagnostiek en -behandeling en andere voorkomende onderzoeksvragen.

Met de gemeente Brunssum zijn er eveneens afspraken gemaakt voor hierboven genoemde onderzoeksvragen.

GZ-psycholoog en eigenaar Bert Russ  handelt vanuit een systemische gedachte.
“Geen éénrichtingsverkeer, maar oog hebben voor de onderlinge samenhang en wisselwerking van systemen, zoals bijvoorbeeld een klas, of gezin. Ik ben altijd gericht op de groei van alle betrokkenen.”

TWOWAY helpt u graag met:

Psychologisch onderzoek en tests

  • Intelligentie

- Niveaubepaling
- Hoogbegaafdheid
- Second opinion na een CITO toets (NIO-toets)
- Second opinion richting schoolkeuze
- Toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs.

  • Specifieke gedrags- of emotionele problematiek (sociaal-emotioneel en persoonlijkheidsonderzoek)

  • Leerstoornissen

Dyslexie onderzoek en -behandeling

TWOWAY heeft specifieke kennis en kunde in huis aangaande reken-, lees- en spellingproblemen. Wij voeren dyslexie tests en dyscalculie tests uit, evenals het vertalen van de resultaten van de dyslexietest naar de behandeling van dyslexie. Daarbij wordt samengewerkt met een aantal logopedisten in de regio die behandeling op school kunnen uitvoeren.

Onderwijsadvies

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die in grote mate hun verdere ontwikkeling en keuzes bepalen. Het onderwijsklimaat is dus van wezenlijk belang. TWOWAY adviseert scholen op maat, waarbij er met de betrokkenen gekeken wordt naar de specifieke vragen; integraal en afgestemd op school. Instructievaardigheden, klassenmanagement en een passend pedagogisch klimaat in de klas zijn voorbeelden van veelvoorkomende thema’s.

Coaching en begeleiding

Onderzoek, begeleiding en coaching is tevens mogelijk binnen de schoolse omgeving.

Folder