Training

In het komende schooljaar zal door TWOWAY een aantal cursussen aangeboden worden:

Vaardigheidstraining RADslag

ABC Blokken

Vast in het programma zit de vaardigheidstraining RADslag, die in samenwerking met het CED in Rotterdam (Chris Struiksma) wordt aangeboden. 
RADslag is een specifieke leestraining voor kinderen met een zeer laag leesniveau. Naast het trainen met een flitswoordenprogramma (steeds afgestemd op de vorderingen van de leerling), wordt volgens de WHP (Wacht-Hint-Prijs) methode met de leerling gelezen in op zijn leesvaardigheid afgestemde boeken.
Voor meer informatie over de cursus: Cursus RADslag.

Via deze link vindt u meer informatie over RADslag en de achtergronden van de aanpak:

Workshopserie "met het oog op gedrag"

In een serie workshops wordt het thema gedragsproblemen zeer breed toegelicht. Insteek is de gedragstheoretische benadering die door middel van een heldere en eenduidige aanpak positieve verandering in het gedrag van de leerling, maar ook van de opvoeder bewerkstelligt.

Systeemdenken en lerend met elkaar bezig zijn krijgt de nadruk, daarnaast worden gedragsthoretische principes behandeld aan de hand van problematieken die zich in de klas kunnen voordoen.

Psychopathologie in gedrag komt aan de orde als thematische en theoretische inhouden.

Zie voor meer informatie: 'Met het oog op gedrag'

Indien u zich wilt inschrijven, ga dan naar het inschrijfformulier.