Workshopserie "Met het oog op gedrag"

Met het oog op gedrag

Deze cursus heeft als belangrijkste thema gedrag en gedragsverandering. Theoretische achtergronden worden ondersteund door praktische oefeningen, die in de reele situatie in de klas geoefend worden.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van 2 uur die gericht zijn op thema's als; wat is gedrag?, hoe onstaat gedrag?, hoe observeer ik gedrag? en vooral: hoe kan gedrag veranderen?

Vanuit het systeemdenken wordt gekeken naar voorbeelden of situaties die de cursisten aandragen. Dit houdt vanzelf in dat de cursist kennis maakt met technieken die binnen het systeemdenken gehanteerd worden.

Interactiewijzer

In de bijeenkomsten wordt kort ook aandacht besteed aan de 'Interactiewijzer', een instrument dat gedrag en gedragsverandering als basis heeft en vaak helder en effectief inzichtelijk maakt hoe gehandeld kan worden.

De Interactiewijzer komt in een andere cursus specifiek en uitgebreid aan de orde, waarbij ook weer het systeemdenken een belangrijke rol inneemt.